Výdajné stojany

TATSUNO BMP 511 SL/H/ SVITCH

Výkon: 40 / 80/ 130 l/min
Presnosť: +- 0,25%
Napájanie: 400 V
Príkon motora: 0,75 kW
Produkty: nafta, benzín, bio nafta 

 

Výdajné stojany TATSUNO EUROPE rady SHARK Junior (BMP500.S) a SHARK Economy (BMP 500.SX) slúžia k výdaju kvapalných ropných produktov na verejných a neverejných čerpacích staniciach pre cestné motorové vozidla. Výdajné stojany rady SHARK Junior sú jedno-produktové a jedno-hadicové. Výdajné stojany SHARK Economy sú dvoj-produktové a dvoj-hadicové, pričom naraz je možné čerpať nezávisle z oboch výdajných hadíc iný palivový produkt. Stojany modernej konštrukcie sú vybavené kvalitnou japonskou hydraulikou TATSUNO a spoľahlivým elektronickým počítadlom PDE (Česká republika). Výdajné stojany pracujú ako v manuálnom režime (tj. samostatne), tak v automatickom režime, kedy je výdajný stojan pripojený k riadiacemu softvéru v PC v kiosku. Pre riadenie výdajných stojanov je možné použiť konzolu BG-16 alebo môžu byť pripojené priamo k riadiacemu systému čerpacej stanice.

 • Hydraulika TATSUNO (Japonsko)
 • Spoľahlivé elektronické počítadlo
 • LCD displeje (6-6-6) s riadeným LED podsvietením
 • Moderný kompaktný design s laminátovými prvkami
 • Dvojkanálové snímače impulsov TATSUNO (Japonsko)
 • Elektronické súčtomery
 • Elektromechanické súčtomery
 • Infra ovládač pre nastavenie stojanu
 • Rekuperácia benzínových pár s elektronickou signalizáciou
 • Výdajné pištole a hadice ZVA-ELAFLEX (Německo)
 • Pružný záves výdajnej hadice (na požiadanie)
 • Sklenené hľadítka pro kontrolu pretekanej kvapaliny
 • Ventily pre presné čerpanie na predvolenú sumu/objem
 • Klávesnice pre predvolenie sumy/objemu na stojane
 • Verzia stojanu s litrovými displejmi pre neverejné stanice

X-MATIC / tankovací automat

Xmatic je samoobslužný výdajný stojan pohonných látok, umožňujúci tankovanie na bezkontaktné identifikančné karty v nepretržitom 24 hodinovom režime. Údaje o tankovaní sú ukladané v inteligentnej riadiacej jednotke a po pripojení riadiaceho počítača je možné ich ďalej spracovávať pomocou dodávaného softvéru. Riadiaca jednotka je v štandardnom prevedení vybavená záložným dátovým médiom, aby bola zabezpečená maximálna ochrana uložených údajov.

Hydraulická časť stojanu je produktom japonskej značky Tatsuno, svetového leadra v segmente hydraulických strojných zariadení.

Máte otázky?

Kontaktujte nášho obchodného manažéra, ktorý Vám rád a s plnou odbornosťou poradí.

cube 90

CUBE 90 je výkonný výdajný stojan na pohonné hmoty určený pre širokú oblasť použitia, vhodný pre inštalácie nadzemných ako aj podzemných nádrží, poprípade priamo na stenu.

Základ tvorí samo nasávacie lamelové čerpadlo PANTHER 90  so zabudovaným obtokovým ventilom a nerezovým filtrom. Štandardne je vybavený prietokomerom K44 s veľkým, dobre čitateľným trojmiestnym ukazovateľom, šesťmiestnym celkovým registrom, mechanickým nulovaním pomocou kolieska na boku skrinky, 4m hadicou a výdajnou pištoľou s automatickým vypínaním. Oceľová skrinka s kvalitnou povrchovou úpravou a odkladacím priestorom pre výdajnú pištoľ zaručuje dostatočnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

 Je veľmi obľúbený je pre svoje malé rozmery, vysoký výkon a predovšetkým nenáročnosťou a spoľahlivosťou prevádzky.

cube 70

Výdajný stojan CUBE 70 nafta motorová

 CUBE 70, prietok 70l/min., médium NM, výdajná pištoľ, mechanický prietokomer, napájanie 230 V,

 

CUBE 70 je výkonný výdajný stojan na pohonné hmoty určený pre širokú oblasť použitia, vhodný pre inštalácie nadzemných ako aj podzemných nádrží, poprípade priamo na stenu.

 

Základ tvorí samo nasávacie lamelové čerpadlo PANTHER 70  so zabudovaným obtokovým ventilom a nerezovým filtrom. Štandardne je vybavený prietokomerom K33 s veľkým, dobre čitateľným trojmiestnym ukazovateľom, šesťmiestnym celkovým registrom, mechanickým nulovaním pomocou kolieska na boku skrinky, 4m hadicou a výdajnou pištoľou s automatickým vypínaním. Oceľová skrinka s kvalitnou povrchovou úpravou a odkladacím priestorom pre výdajnú pištoľ zaručuje dostatočnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

 Je veľmi obľúbený je pre svoje malé rozmery, vysoký výkon a predovšetkým nenáročnosťou a spoľahlivosťou prevádzky.

Máte otázky?

Kontaktujte nášho obchodného manažéra, ktorý Vám rád a s plnou odbornosťou poradí.

cube 70mc

Výdajný stojan CUBE 70 MC

CUBE 70 MC, médium NM, prietok 70l/min. výdajná pištoľ,  digitálny display, dotykové čipy až pre 50 účastníkov,napájanie230 V

Digitálny výdajný stojan CUBE 70 MC je samoobslužný stojan s riadiacou jednotkou pre max. 50 užívateľov, z nich každý má svoj prístupový čipový kľúč. Umožňuje odber PHM len určeným pracovníkom a racionálnu kontrolu nad výdajom.
MC 50 eviduje a ukladá nasledujúce údaje:

pri jednotlivom výdaji – množstvo, dátum a čas, číslo vodiča, popr. evidenčné číslo vozidla a stav tachometru.

celkovo za užívateľa – pred každým použitím zobrazí celkové vydané množstvo jednotlivého užívateľa

celkovo za obdobie – súčet celkového množstva všetkých užívateľov

total – všetky vydané množstvá od prvej inštalácie (nie je nulovateľný)

chybné kódy – ohlási pokus o výdaj PHM na chybný kód

Len prevádzkovateľ zariadenia môže zadať nové alebo vymazať staré kódy, vynulovať celkové stavy za určité obdobie. MC 50 umožňuje dopredu nastaviť odobrané množstvo pre jednotlivých užívateľov.

sídlime v košiciach

Naša spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1990 sídli v historickej metropole východného Slovenska v meste Košice. Ropeko pôsobí na území celého Slovenska.

cube 56

Čerpacie zariadenie CUBE 56, prietok 56l/min., médium NM, výdajná pištoľ 6 m hadica, mechanický prietokomer, napájanie 230 V

CUBE 56 je výkonný výdajný stojan na pohonné hmoty určený pre širokú oblasť použitia, vhodný pre inštalácie nadzemných ako aj podzemných nádrží, poprípade priamo na stenu.

 Základ tvorí samo nasávacie lamelové čerpadlo PANTHER 56  so zabudovaným obtokovým ventilom a nerezovým filtrom. Štandardne je vybavený prietokomerom K33 s veľkým, dobre čitateľným trojmiestnym ukazovateľom, šesťmiestnym celkovým registrom, mechanickým nulovaním pomocou kolieska na boku skrinky, 4m hadicou a výdajnou pištoľou s automatickým vypínaním. Oceľová skrinka s kvalitnou povrchovou úpravou a odkladacím priestorom pre výdajnú pištoľ zaručuje dostatočnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

 Je veľmi obľúbený je pre svoje malé rozmery, vysoký výkon a predovšetkým nenáročnosťou a spoľahlivosťou prevádzky.

Máte otázky?

Kontaktujte nášho obchodného manažéra, ktorý Vám rád a s plnou odbornosťou poradí.