logo_300px

Záleží nám

na ekológii
EST . 1990

vitajte

Vážení kolegovia, prevádzkovatelia skladov na pohonné hmoty, priatelia životného prostredia. Vstúpili ste na internetovú stránku firmy ROPEKO s.r.o., ktorá sa zaoberá dodávkou, montážou a servisom technológií čerpacích staníc PHM. Veríme, že Vás naša ponuka osloví a pomôžeme Vám vyriešiť problémy v oblasti bezpečného a ekonomického nakladania s ropnými produktmi.

niečo o nás

V roku 1990 bola založená firma ROPEKO, v snahe riešiť ekologické  problémy v oblasti prevádzkovania nádrží na uskladnenie ropných látok. Potenciál svojich pracovníkov firma využila pri realizáciach mnohých zákazok, so zreteľom na bezpečné, ekologické a ekonomické prevadzkovanie čerpacích staníc na pohonné hmoty, skladov na ropné produkty a pod.. 

Trvalým cieľom firmy je:

  • dosiahnúť dôveru a spokojnosť zákazníkov a vybudovať s nimi trvalý partnerský vzťah
  • kvalita ako základ poskytovania služieb v stratégií vývoja
  • zdravé sebavedomie z odvádzania kvalitnej práce
  • trvalý nárast podielu firmy na trhu