Naše služby

technológie

 • kompletná dodávka technologických častí ČS na PHM
 • nádrže rôznej veľkosti a tvaru, výdajné stojany na PHM
 • čerpacie sústavy na PHM a oleje 
 • snímacie, meracie a vyhodnocovacie zariadenia
 • potrubné rozvody s indikáciou netesnosti
 • vložkovanie nádrží
 • rekuperácia pár
 • predelenie nádrží

servisné práce

 • čistenie a opravy skladovacích nádrží od PHM, olejov, tukov a mazív
 • čistenie palivových nádrží motorových vozidiel
 • servis výdajných stojanov na PHM
 • elektropráce a zámočnícke práce
 • litrovanie skladovacích nádrží 

revízne práce

 • skúšky tesnosti nádrží rôznych typov a tvarov
 • defektoskopické merania
 • kalibrácia (litrovanie) výdajných stojanov na PHM
 • elektrorevízne práce 

vonkajší ochranný náter nádrže

 • odmastenie nádrže
 • obrúsenie
 • základný náter
 • vrchný náter
 • nástrek šablón