indikácia netesnosti nádrže

indikácia netesnosti nádrže

Indikačné zariadenie pre včasné zistenie uniku nebezpečných látok z nádrže

Indikátor netesnosti slúži pre zaistenie bezpečnosti – odhalí aj drobné netesnosti v medzi plášti nádrže či potrubia. Včasným zásahom potom možno zabrániť kontaminácii okolitého prostredia, a odvrátiť prípadnú ekologickú haváriu.

Dodávame prístroje:

  • podtlakové i pretlakové
  • pre nádrže aj potrubia
  • pre oceľ i plast
  • určené do zóny s nebezpečenstvom výbuchu (Ex)