Palivový filter

PALIVOVÝ FILTER S ODLUČOVAČOM VODY

Dnešné moderné spaľovacie motory sú veľmi náročné na kvalitu pohonných hmôt.
Voda a drobné nečistoty výrazným spôsobom zhoršujú ich kvalitu.
Ani pri pravidelnom odkaľovaní a čistení skladovacích nádrží sa týmto problémom nedá úplne vyhnúť.

Prichádzame s riešením na ich odstránení.

Dodávame a montujeme filtračné zariadenie s filtráciou až 10 µm, s čírou nádobkou s výpustným ventilom na dne nádobky.

Týmto riešením sa dajú ušetriť nemalé finančné prostriedky na prípadnú opravu poškodených vstrekovacích systémov spaľovacích motorov vozidiel.