protidetonačné poistky

protidetonačné poistky

Proti detonačná koncová deflagračná (DEF) poistka je ochranný systém podľa smernice Rady Európy 94l9lEC a splňuje STN EN ISO 16852. Používa sa samostatne alebo v sérii zapojená s proti explozívnou potrubnou poistkou, zariadeniami na potláčanie výbuchu, sledovanie koncentrácie a iniciácie zdrojov výbuchu na zamedzenie prechodu plameňa do skladovacích nádrží nafty a benzínu na čerpacích staniciach. ( povinná výbava podľa STN 92 0800 čl. 4 odst. 4.3.1. písm. c )