signalizácia proti preplneniu

signalizácia proti prepleniu

OCIO je elektronický prístroj pre nepretržité, kontinuálne sledovanie hladiny kvapaliny v naftových nádržiach, inak povedané elektronická merná tyč. Zariadenie nie je použiteľné pre benzín!

 

Základné funkcie a technické podmienky: 

  • hladina kvapaliny v nádrži sa vyjadruje na vyhodnocovacej jednotke s LCD displejom a klávesnicou
  • displej ukazuje aktuálnu výšku hladiny v mm, objem daný v litroch i percentuálne vyjadrenie stavu v nádrži.
  • umiestnenie jednotky – vzdialenosť až do 50 metrov od nádrže
  • možnosť montáže aj pri plnej nádrži
  • vhodné pre všetky typy nádrží / hranaté,valcové ležaté aj stojaté/
  • jednoduchá obsluha (bez nutnosti používania mernej tyče)
  • najlacnejšie riešenie elektronického merania hladín na trhu