Vložkovanie nádrží

Vložkovanie jedno plášťových nádrží

Jednoduchá, rýchla a ekonomická premena jednoplášťovej nádrže na dvojplášťovú.

Kombinácia dvojitého plášťa a indikačného zariadenia netesnosti zabraňuje úniku ropných látok do okolia a tým aj škodám na životnom prostredí.

Výhody systému:

  • rýchla inštalácia
  • odolnosť proti všetkým druhom pohonných hmôt (benzín, diesel, biodiesel, AdBlue, etanol, MERO)
  • okamžité zastavenie vnútornej korózie (vďaka neprítomnosti kyslíka)
  • vodivá úprava umožňuje použitie systému v zóne Ex
  • stály monitoring vákua
  • okamžite nahlási netesnosti v nádrži